DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM
Hà Nội

GIỚI THIỆU VỀ VIỆT NAM

Diện tích đất liền: 331.051,4km2

Dân số: 85789573

Dân tộc và ngôn ngữ

Văn hóa Việt Nam là nền văn hóa dân tộc thống nhất trên cơ sở đa dạng sắc thái văn hóa tộc người. Việt Nam có một nền văn hóa phong phú và đa dạng trên tất cả các khía cạnh, người Việt cùng cộng đồng 53 dân tộc anh em có những phong tục đúng đắn, tốt đẹp từ lâu đời, có những lễ hội nhiều ý nghĩa sinh hoạt cộng đồng, những niềm tin bền vững trong tín ngưỡng ...

Xem chi tiết
ĐIỂM NHẤN - VIỆT NAM

Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam