DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi là tỉnh ven biển, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Quảng Ngãi có bờ biển dài khoảng 129 km, là vùng đất có bề dày lịch sử với nền văn hoá lâu đời như khu du lịch văn hoá Sa Huỳnh, dấu vết văn hoá cổ xưa như thành cổ Châu Sa, Gò Vàng…, có di tích lịch sử Ba Tơ, Sơn Mỹ, Ba Gia, Trà Bồng...; nhiều cảnh đẹp như Thiên Ấn, Niêm Hà, Thiên Bút, Phê Vân, Thạch Bích, Nước Trong – Ca Đam…, nhiều bãi biển như Mỹ Khê, Sa Huỳnh… Có lẽ không có tỉnh nào được như Quảng Ngãi, ngoài các di tích cách mạng, di tích danh nhân, di tích thắng cảnh, hội đủ các loại hình du lịch: du lịch tâm linh, du lịch di tích lịch sử cách mạng, du lịch nghĩ dưỡng biển và du lịch sinh thái, Quảng Ngãi cũng là nơi có các cuộc đấu tranh đi vào lịch sử: Ba Tơ, Trà Bồng, Ba Gia, Vạn Tường, khu chứng tích Sơn Mỹ.
ĐIỂM NHẤN - QUảNG NGãI

Danh lam thắng cảnh - Quảng Ngãi

Danh lam thắng cảnh

Di tích lịch sử - Quảng Ngãi

Di tích lịch sử

Ẩm thực - Quảng Ngãi

Ẩm thực

Lễ hội - Quảng Ngãi

Lễ hội

Nghề truyền thống - Quảng Ngãi

Nghề truyền thống

Nghệ thuật diễn xướng dân gian - Quảng Ngãi

Nghệ thuật diễn xướng dân gian

Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam